نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

تصفیه آب به وسیله سیستم نانوفیلتراسیون به مقدار 10 لیتر در ثانیه می باشد.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید