نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

تاسیس پارك های علم و فناوری در کشور

به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران پارک‌های علم و فناوری در سراسر ایران با هدف کلی توسعه فناوری و کسب و کارهای دانش محور و به منظور تکمیل زنجیره ساختاری صنعت و دانشگاه تاسیس شد.

تاریخچه ایجاد اولین شهرک علمی و تحقیقاتی در ایران مربوط به سال ۱۳۷۱ است که پیشنهاد تهیه گزارش بررسی مقدماتی آن توسط شرکت سهامی ذوب ‏آهن مطرح شد و پیگیری کلیت کار به معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان واگذار شد و در همین سال موضوع در شورای پژوهش‏های علمی کشور تصویب گردید. در سال ۱۳۷۲ با تشکیل هیأت امنا عملیات اجرایی شهرک شروع شده و در سال ۱۳۷۵ اساسنامه آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب گردید. در سال ۱۳۷۸ عملیات اجرایی ساخت مرکز رشد انجام و در سال ۱۳۷۹ مرکز رشد غدیر با استقرار ۱۷ واحد فناوری و تحقیقاتی راه ‏اندازی شد. پارک فناوری پردیس در سال ۱۳۷۹ مطالعات مکان‏ یابی را انجام داد و در سال ۱۳۸۰ نقطه ‏ای در شهر پردیس جهت احداث انتخاب شد. این پارک که وابسته به نهاد ریاست جمهوری است به لحاظ عملکردی متفاوت با دیگر پارک‏های ایران بوده است. پارک‏های علم و فناوری استان‏های آذربایجان‏ شرقی، سمنان، خراسان، فارس، گیلان، مرکزی و یزد در سال ۱۳۸۱ با انحلال سازمان پژوهش‏های علمی و صنعتی استان‏ ها و تبدیل آن به پارک ایجاد شدند.

به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران پارک‌های علم و فناوری در سراسر ایران با هدف کلی توسعه فناوری و کسب و کارهای دانش محور و به منظور تکمیل زنجیره ساختاری صنعت و دانشگاه تاسیس شد.

تاریخچه ایجاد اولین شهرک علمی و تحقیقاتی در ایران مربوط به سال ۱۳۷۱ است که پیشنهاد تهیه گزارش بررسی مقدماتی آن توسط شرکت سهامی ذوب ‏آهن مطرح شد و پیگیری کلیت کار به معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان واگذار شد و در همین سال موضوع در شورای پژوهش‏های علمی کشور تصویب گردید. در سال ۱۳۷۲ با تشکیل هیأت امنا عملیات اجرایی شهرک شروع شده و در سال ۱۳۷۵ اساسنامه آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب گردید. در سال ۱۳۷۸ عملیات اجرایی ساخت مرکز رشد انجام و در سال ۱۳۷۹ مرکز رشد غدیر با استقرار ۱۷ واحد فناوری و تحقیقاتی راه ‏اندازی شد. پارک فناوری پردیس در سال ۱۳۷۹ مطالعات مکان‏ یابی را انجام داد و در سال ۱۳۸۰ نقطه ‏ای در شهر پردیس جهت احداث انتخاب شد. این پارک که وابسته به نهاد ریاست جمهوری است به لحاظ عملکردی متفاوت با دیگر پارک‏های ایران بوده است. پارک‏های علم و فناوری استان‏های آذربایجان‏ شرقی، سمنان، خراسان، فارس، گیلان، مرکزی و یزد در سال ۱۳۸۱ با انحلال سازمان پژوهش‏های علمی و صنعتی استان‏ ها و تبدیل آن به پارک ایجاد شدند.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید