نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

تاسیس پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی و توسعه فضاهای کالبدی

یکی از دستاورد های مهم انقلاب اسلامی تاسیس و راه اندازی پارک های علم و فناوری در استان های مختلف کشور می‌باشد. پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در سال 1381 در استان آذربایجان شرقی با اهداف زیر تاسیس شد.

 • ارتقا و بهبود موجودي تكنولوژيكي صنايع استان، به منظور بسط و توسعه قدرت رقابت آنها در بازارهاي داخلي و بويژه بين‌المللي
 • كاهش زمان مورد نياز در فرآيند تجاري كردن دستاوردهاي پژوهشي، بويژه براي شركتها و صنايع نوپا و آسيب‌پذير
 •  كمك به بسط تخصصهاي بين رشته‌اي
 •  تشويق به ايجاد شركتهاي كوچك و متوسط (SME) متكي بر تكنولوژيهاي پيشرفته
 •  ايجاد ارتباط بين صنايع، مؤسسات دولتي، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي
 •  آسان‌سازي همكاري و تشريك مساعي بخشهاي دولتي و خصوصي

 

نام پارک: پارك علم و فناوري آذربايجان شرقي

سال تاسیس: 1381

دبیرخانه هیأت امنای پارک‌های علم و فناوی منطقه یک کشور

حوزه فعاليت: فـناوری اطلاعات وارتباطات- برق و الکترونیک - مکانیک و مکاترونیک- شیمی و صنایع پلیمری- مواد- عمران- كشاورزي- مهندسي پزشكي- بيوتكنولوژي و...

عضو اصلی انجمن بین المللی پارکهای جهان IASP

پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی پس از تاسیس شروع به توسعه فضای کالبدی خود به میزان  12982 مترمربع در قالب ساختمان های شهریار 1و2 و مجتمع عصر انقلاب نمود.

یکی از دستاورد های مهم انقلاب اسلامی تاسیس و راه اندازی پارک های علم و فناوری در استان های مختلف کشور می‌باشد. پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در سال 1381 در استان آذربایجان شرقی با اهداف زیر تاسیس شد.

 • ارتقا و بهبود موجودي تكنولوژيكي صنايع استان، به منظور بسط و توسعه قدرت رقابت آنها در بازارهاي داخلي و بويژه بين‌المللي
 • كاهش زمان مورد نياز در فرآيند تجاري كردن دستاوردهاي پژوهشي، بويژه براي شركتها و صنايع نوپا و آسيب‌پذير
 •  كمك به بسط تخصصهاي بين رشته‌اي
 •  تشويق به ايجاد شركتهاي كوچك و متوسط (SME) متكي بر تكنولوژيهاي پيشرفته
 •  ايجاد ارتباط بين صنايع، مؤسسات دولتي، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي
 •  آسان‌سازي همكاري و تشريك مساعي بخشهاي دولتي و خصوصي

 

نام پارک: پارك علم و فناوري آذربايجان شرقي

سال تاسیس: 1381

دبیرخانه هیأت امنای پارک‌های علم و فناوی منطقه یک کشور

حوزه فعاليت: فـناوری اطلاعات وارتباطات- برق و الکترونیک - مکانیک و مکاترونیک- شیمی و صنایع پلیمری- مواد- عمران- كشاورزي- مهندسي پزشكي- بيوتكنولوژي و...

عضو اصلی انجمن بین المللی پارکهای جهان IASP

پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی پس از تاسیس شروع به توسعه فضای کالبدی خود به میزان  12982 مترمربع در قالب ساختمان های شهریار 1و2 و مجتمع عصر انقلاب نمود.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید