نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

تاسیس مراکز نوآوری و شکوفایی توسط پارک در شهرستان های استان

پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در راستای تمرکز زدایی و توسعه پارک در سطح استان اقدام به تاسیس و راه اندازی مراکز نوآوری و شکوفایی در شهرستانهای استان به شرح زیر نموده است.

مراکز نوآوری تاسیس شده توسط پارک :

  • مرکز نوآوری شهرستان ملکان
  • مرکز نوآوری شهرستان هشترود
  • مرکز نوآوری شهرستان عجب‌شیر
  • مرکز نوآوری شهرستان بستان آباد (در حال تاسیس)
  • مرکز نوآوری سازمان فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان‌شرقی   (در حال تاسیس)

پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در راستای تمرکز زدایی و توسعه پارک در سطح استان اقدام به تاسیس و راه اندازی مراکز نوآوری و شکوفایی در شهرستانهای استان به شرح زیر نموده است.

مراکز نوآوری تاسیس شده توسط پارک :

  • مرکز نوآوری شهرستان ملکان
  • مرکز نوآوری شهرستان هشترود
  • مرکز نوآوری شهرستان عجب‌شیر
  • مرکز نوآوری شهرستان بستان آباد (در حال تاسیس)
  • مرکز نوآوری سازمان فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان‌شرقی   (در حال تاسیس)
X
عنوان دستاورد را جستجو کنید