نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

دستاوردهای پارک در حمایت از شرکت های فناور و ایده های با قابلیت تجاری سازی به روایت آمار

دستاوردهای پارک در حمایت از شرکت های فناور و ایده های با قابلیت تجاری سازی به روایت آمار

 

 • تعداد کل شرکت‌های حمایت شده                                                 404 شرکت
 •   تعداد کل فناوری‌های ایجاد شده                                                 333 مورد
 •    میزان اشتغال‌زایی مستقیم ایجاد شده (شغل مولد)                            3388 نفر  
 •   تعداد فناوری های تجاری شده                                                     225 مورد
 •   مجموع گردش مالی کل شرکت‌ها                                               1089 میلیارد ریال
 •   میزان حمایت‌های مالی انجام گرفته از شرکت‌ها                              67.5 میلیارد ریال
 •   میزان صادرات واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر          363,224,6 دلار
 • تعداد کل اختراعات ثبت شده                                                        166 ثبت اختراع
 •   تعداد تفاهم‌نامه‌های همکاری منعقده با سازمان‌ها                             89 مورد
 •   تعداد قراردادهای منعقده جهت همکاری با سازمان‌ها                       107 مورد
 •   ارزش ریالی تقریبی قراردادهای منعقد شده                                    986,20 میلیون ریال
 •   برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای شرکت‌های مستقر       بیش از 60 مورد
 •   حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی                                     بیش از 50 مورد

دستاوردهای پارک در حمایت از شرکت های فناور و ایده های با قابلیت تجاری سازی به روایت آمار

 

 • تعداد کل شرکت‌های حمایت شده                                                 404 شرکت
 •   تعداد کل فناوری‌های ایجاد شده                                                 333 مورد
 •    میزان اشتغال‌زایی مستقیم ایجاد شده (شغل مولد)                            3388 نفر  
 •   تعداد فناوری های تجاری شده                                                     225 مورد
 •   مجموع گردش مالی کل شرکت‌ها                                               1089 میلیارد ریال
 •   میزان حمایت‌های مالی انجام گرفته از شرکت‌ها                              67.5 میلیارد ریال
 •   میزان صادرات واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر          363,224,6 دلار
 • تعداد کل اختراعات ثبت شده                                                        166 ثبت اختراع
 •   تعداد تفاهم‌نامه‌های همکاری منعقده با سازمان‌ها                             89 مورد
 •   تعداد قراردادهای منعقده جهت همکاری با سازمان‌ها                       107 مورد
 •   ارزش ریالی تقریبی قراردادهای منعقد شده                                    986,20 میلیون ریال
 •   برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای شرکت‌های مستقر       بیش از 60 مورد
 •   حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی                                     بیش از 50 مورد
X
عنوان دستاورد را جستجو کنید