نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

عناوین کسب شده توسط پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

عناوین کسب شده توسط پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی

 

  • كسب عنوان پارك علم و فناوري برتر كشور در سال 1391
  • کسب عنوان مرکز رشد برتر کشور توسط مرکز رشد پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی در سال 1392
  • کسب بیش از 100 مورد افتخارات در عرصه ملی و بین‌المللی توسط شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان‌‌شرقی

عناوین کسب شده توسط پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی

 

  • كسب عنوان پارك علم و فناوري برتر كشور در سال 1391
  • کسب عنوان مرکز رشد برتر کشور توسط مرکز رشد پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی در سال 1392
  • کسب بیش از 100 مورد افتخارات در عرصه ملی و بین‌المللی توسط شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان‌‌شرقی
X
عنوان دستاورد را جستجو کنید