نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

تعداد واحدهای فناور حمایت شده در پارک و مراکز رشد وابسته

تعداد واحدهای فناور حمایت شده در پارک و مراکز رشد وابسته

افراد حقيقي و حقوقي صاحب ايده و طرحهاي نوآور و فناور در پارک پذیرفته و با حمایت های پارک ایده ها و طرح های فناورانه خود را به مرحله اجرا درآورده و به محصولات فناورانه تبدیل می نمایند. از ابتدای تاسیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی تعداد واحد های فناوری که در پارک مستقر و مورد حمایت قرار گرفته اند در نمودار ذیل ارائه شده است. حمایت های پارک در قالب حمايتها و خدمات مالي و اعتباري ،خدمات فني و تخصصي (آزمايشگاه، کارگاه و غيره)،خدمات آموزشي در موضوعات مختلف مديريتي و مهارتي،خدمات مشاوره اي در زمينه هاي مختلف،خدمات ارتباطي و اطلاعاتي (اينترنت، کتابخانه، بانکهاي اطلاعاتي، ژورنالهاي الکترونيکي و غيره)،خدمات بازاريابي و تبليغاتي در اختیار فناوران قرار میگیرد.

 

 

تعداد واحدهای فناور حمایت شده در پارک و مراکز رشد وابسته

       سال

 

                    تعداد

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

92

103

111

107

97

97

96

114

126

141

141

تعداد واحدهای فناور حمایت شده در پارک و مراکز رشد وابسته

افراد حقيقي و حقوقي صاحب ايده و طرحهاي نوآور و فناور در پارک پذیرفته و با حمایت های پارک ایده ها و طرح های فناورانه خود را به مرحله اجرا درآورده و به محصولات فناورانه تبدیل می نمایند. از ابتدای تاسیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی تعداد واحد های فناوری که در پارک مستقر و مورد حمایت قرار گرفته اند در نمودار ذیل ارائه شده است. حمایت های پارک در قالب حمايتها و خدمات مالي و اعتباري ،خدمات فني و تخصصي (آزمايشگاه، کارگاه و غيره)،خدمات آموزشي در موضوعات مختلف مديريتي و مهارتي،خدمات مشاوره اي در زمينه هاي مختلف،خدمات ارتباطي و اطلاعاتي (اينترنت، کتابخانه، بانکهاي اطلاعاتي، ژورنالهاي الکترونيکي و غيره)،خدمات بازاريابي و تبليغاتي در اختیار فناوران قرار میگیرد.

 

 

تعداد واحدهای فناور حمایت شده در پارک و مراکز رشد وابسته

       سال

 

                    تعداد

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

92

103

111

107

97

97

96

114

126

141

141

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید