نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

ايجاد و بهره برداري از183 کيلومتر  خط راه آهن  جديد در مسير مراغه  به اروميه که 42 کيلومتر آن در مسير  مراغه- ملکان  و در حوزه استحفاظي استان آذربايجان شرقي است

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید