نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

راه اندازي قطار هاي محلي و گردشگري در مسير هاي تبريز- جلفا، تبريز- رازي، تبريز دانشگاه شهيد مدني آذربايجان و تبريز- مراغه

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید