نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

توسعه خطوط ريلي به صنايع و کارخانه هاي همجوار

سازمان : راه آهن

احداث خطوط صنعتي و تجاري ، از جمله براي شهرك‌هاي صنعتي و كارخانجاتي همچون سيمان صوفيان، شهرك شهيد سليمي، مجتمع پتروشيمي تبريز ، نيروگاه حرارتي سهند، منطقه آزاد تجاري ارس و سهلان ،تراکتور سازي تبريز،ماشين سازي تبريز و پالايشگاه تبريز

احداث خطوط صنعتي و تجاري ، از جمله براي شهرك‌هاي صنعتي و كارخانجاتي همچون سيمان صوفيان، شهرك شهيد سليمي، مجتمع پتروشيمي تبريز ، نيروگاه حرارتي سهند، منطقه آزاد تجاري ارس و سهلان ،تراکتور سازي تبريز،ماشين سازي تبريز و پالايشگاه تبريز

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید