نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

جمعیت تحت پوشش تاسیسات فاضلاب در سال 1357 بدون درصد پوشش بوده در صورتیکه در سال 1397 به 64 درصد تحت پوشش رسیده است.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید