نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

پیاده سازی واجرای طرح ملی GNAF

پروژه مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن (GNAF) در کشور با مشارکت 9 سازمان و نهاد  انجام می‌گردد. این پروژه در قالب 2 بخش کدپستی و پروژه مدیریت نشانی مکان محور دنبال می‌شود.

ازمزایای بالقوه آن می‌توان بهبود تجارت و سالم سازی اقتصاد، جلوگیری از جرم و جنایت، مدیریت بحران و پاسخ های اورژانسی، ناوبری، ارتقای سیاستگذاری را عنوان نمود.

ماموریت هایی که در انجام این طرح تعریف شده است:
۱ - ایجاد پایگاه داده های مکانی با اعتماد پذیری بالا
۲- ارائه خدمات مربوط به نشانی استاندارد مکانی ملی
۳-تامین زیر ساخت داده های-جغرافیایی برای خدمت رسانی در امور مربوط به اماکن و املاک شهری و روستایی

 ۴-تبادل الکترونیکی استعلام های مربوط به اماکن و املاک

پروژه مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن (GNAF) در کشور با مشارکت 9 سازمان و نهاد  انجام می‌گردد. این پروژه در قالب 2 بخش کدپستی و پروژه مدیریت نشانی مکان محور دنبال می‌شود.

ازمزایای بالقوه آن می‌توان بهبود تجارت و سالم سازی اقتصاد، جلوگیری از جرم و جنایت، مدیریت بحران و پاسخ های اورژانسی، ناوبری، ارتقای سیاستگذاری را عنوان نمود.

ماموریت هایی که در انجام این طرح تعریف شده است:
۱ - ایجاد پایگاه داده های مکانی با اعتماد پذیری بالا
۲- ارائه خدمات مربوط به نشانی استاندارد مکانی ملی
۳-تامین زیر ساخت داده های-جغرافیایی برای خدمت رسانی در امور مربوط به اماکن و املاک شهری و روستایی

 ۴-تبادل الکترونیکی استعلام های مربوط به اماکن و املاک

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید