نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

نصب صندوق های پستی و ایجاد خطوط پستی روستایی

افزایش صندوق پستی از 50 دستگاه به 350 دستگاه در سطح استان در راستای ایجاد تسهیلات برای عموم جهت بهره مندی از خدمات پایه پستی و ایجاد 67 خط جدید روستایی به منظور حمل و نقل و توزیع به روز مرسولات روستایی جهت صرفه جویی در مصرف انرژی ، کاهش آلودگی محیط زیست و جلوگیری از رفت و آمد های زاید.

افزایش صندوق پستی از 50 دستگاه به 350 دستگاه در سطح استان در راستای ایجاد تسهیلات برای عموم جهت بهره مندی از خدمات پایه پستی و ایجاد 67 خط جدید روستایی به منظور حمل و نقل و توزیع به روز مرسولات روستایی جهت صرفه جویی در مصرف انرژی ، کاهش آلودگی محیط زیست و جلوگیری از رفت و آمد های زاید.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید