نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

ساخت و افتتاح81 واحد پستی در سطح استان و افزایش سرانه مرسولات پستی از 1.8 به10 مرسوله به ازاء هر نفر.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید