نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

در طول چهل سال بعد از انقلاب، تعداد تراکتور و کمباین، به ترتیب 489 و 564 درصد افزایش یافته و ضریب مکانیزاسیون از 0.31 به 1.82 اسب بخار در هکتار (487 درصد افزایش) رسیده است.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید