نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

ثبت آثار تاریخی در فهرست میراث جهانی

سازمان : میراث فرهنگی

در سال 1386  مجموعه کلیساهای شمال استان با محوریت کلیسای سنت استپانوس در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

در سال 1389 بازار تاریخی تبریز از مهم‌ترین بازارهای سرپوشیده در سطح ایران و قاره آسیا با مساحتی حدود یک کیلومتر مربع، بزرگ‌ترین بازار سرپوشیده جهان است. این بازار از بازارچه‌ها، تیمچه‌ها، سراها و کاروانسراهای متعددی تشکیل یافته‌است، در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

در سال 1386  مجموعه کلیساهای شمال استان با محوریت کلیسای سنت استپانوس در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

در سال 1389 بازار تاریخی تبریز از مهم‌ترین بازارهای سرپوشیده در سطح ایران و قاره آسیا با مساحتی حدود یک کیلومتر مربع، بزرگ‌ترین بازار سرپوشیده جهان است. این بازار از بازارچه‌ها، تیمچه‌ها، سراها و کاروانسراهای متعددی تشکیل یافته‌است، در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید