نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

کسب عناوین شاخص و میزبانی از رویدادهای مطرح بین المللی

سازمان : میراث فرهنگی

انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی از سوی سازمان همکاری اسلامی (OIC) و افتتاح رسمی با حضور دکتر روحانی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

انتخاب تبریز به عنوان شهر جهانی فرش دستباف از سوی شورای عالی جهانی صنایع دستی

کسب میزبانی و برگزاری اجلاس وزرای گردشگری مجمع گفتگوی همکاری آسیا  (ACD)

انتخاب تبریز به عنوان مرکز مطالعات میراث فرهنگی و گردشگری جاده ابریشم از سوی آژانس همکاری­های بین المللی ژاپن (جایکا)

انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی از سوی سازمان همکاری اسلامی (OIC) و افتتاح رسمی با حضور دکتر روحانی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

انتخاب تبریز به عنوان شهر جهانی فرش دستباف از سوی شورای عالی جهانی صنایع دستی

کسب میزبانی و برگزاری اجلاس وزرای گردشگری مجمع گفتگوی همکاری آسیا  (ACD)

انتخاب تبریز به عنوان مرکز مطالعات میراث فرهنگی و گردشگری جاده ابریشم از سوی آژانس همکاری­های بین المللی ژاپن (جایکا)

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید