نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

ثبت آثار تاریخی در فهرست میراث ملی

سازمان : میراث فرهنگی

تا سال 1357 تنها 60 اثر در فهرست آثار ملی ثبت شده بود. در طول 40 سال انقلاب شکوهمند اسلامی بیش از 1730 اثر تاریخی و 100 اثر طبیعی و ناملموس در فهرست آثار ملی کشور توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی به ثبت رسیده است.

تا سال 1357 تنها 60 اثر در فهرست آثار ملی ثبت شده بود. در طول 40 سال انقلاب شکوهمند اسلامی بیش از 1730 اثر تاریخی و 100 اثر طبیعی و ناملموس در فهرست آثار ملی کشور توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی به ثبت رسیده است.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید