نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

بخش تعاون

1- ایجاد صندوق توسعه تعاون 2- بانک توسعه تعاون در راستای تامین منابع سرمایه ای بخش تعاون تعداد کل شعبات در استان: 21 شعبه تعداد تسهیلات پرداختی به تعاونی ها از بدو ایجاد تاکنون بالغ بر 1350 میلیارد ریال در استان در راستای اشتغال بخش تعاون 3- تاسیس اتاق تعاون در مرکز استان و 4 شهرستان ویژه اقتصادی 4- بیمه بخش تعاون 5- ایجاد پروژه های بخش مسکن –مصرف – اعتبار- توسعه عمران شهری – تعاونی های آب بران و تشکیل 17 اتحادیه اقتصادی بخش تعاون 6- تشکیل هیات داوری جهت حل مشکلات اقتصادی اتحادیه و تعاونی های استان 7- ایجاد شهرک های مسکونی در مناطق باغشمه، رشدیه، زعفرانیه، منظریه، گلشهر، پرواز، یاغچیان، خاوران ، آذران و مرزداران و اعطای زمین و واحدهای مسکونی به اعضای شرکت های تعاونی استان و ایجاد تحویل حدود بیش از 65 هزار واحد مسکونی 8- ایجاد و تاسیس تعاونی ها از 37 به 4167 مورد تعاونی فعال و با ایجاد اشتغال از 9118 به 73151 نفر در سال 1397 در این بخش و با عضویت 48 درصدی جمعیت استان در تعاونی ها

1- ایجاد صندوق توسعه تعاون 2- بانک توسعه تعاون در راستای تامین منابع سرمایه ای بخش تعاون تعداد کل شعبات در استان: 21 شعبه تعداد تسهیلات پرداختی به تعاونی ها از بدو ایجاد تاکنون بالغ بر 1350 میلیارد ریال در استان در راستای اشتغال بخش تعاون 3- تاسیس اتاق تعاون در مرکز استان و 4 شهرستان ویژه اقتصادی 4- بیمه بخش تعاون 5- ایجاد پروژه های بخش مسکن –مصرف – اعتبار- توسعه عمران شهری – تعاونی های آب بران و تشکیل 17 اتحادیه اقتصادی بخش تعاون 6- تشکیل هیات داوری جهت حل مشکلات اقتصادی اتحادیه و تعاونی های استان 7- ایجاد شهرک های مسکونی در مناطق باغشمه، رشدیه، زعفرانیه، منظریه، گلشهر، پرواز، یاغچیان، خاوران ، آذران و مرزداران و اعطای زمین و واحدهای مسکونی به اعضای شرکت های تعاونی استان و ایجاد تحویل حدود بیش از 65 هزار واحد مسکونی 8- ایجاد و تاسیس تعاونی ها از 37 به 4167 مورد تعاونی فعال و با ایجاد اشتغال از 9118 به 73151 نفر در سال 1397 در این بخش و با عضویت 48 درصدی جمعیت استان در تعاونی ها

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید