نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

بخش اموراجتماعی

1- ایجاد و راه اندازی تعداد 13 مجموعه فرهنگی و ورزشی در تبریز و درشهرستان های استان در راستای افزایش بهره وری کارگران و کارآفرینان 2- ایجاد واحد رسیدگی به امور یارانه ها، سبد کالا و بسته های حمایتی و اقتصادی دولت برای آحاد مردم 3- ایجاد 165 خانه بهداشت کارگری در بنگاههای اقتصادی در راستای افزایش بهداشت و سلامت جسمی و روانی کارگران استان 4- افزایش چشمگیر شعبات بانک رفاه کارگران جهت ارائه تسهیلات به کارگران از 4 شعبه به 15 شعبه و ارائه خدمات مکانیزه- همراه بانک- اینترنت غیرحضوری- پرداخت بدون کارت در ATM ها- ارائه خدمات غیرحضوری جهت پرداخت حق بیمه کارفرمایان- اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی- بهین یاب- سامانه کارا- پذیرش عاملیت فاینانس خط 2 شهری (قطار شهری)

1- ایجاد و راه اندازی تعداد 13 مجموعه فرهنگی و ورزشی در تبریز و درشهرستان های استان در راستای افزایش بهره وری کارگران و کارآفرینان 2- ایجاد واحد رسیدگی به امور یارانه ها، سبد کالا و بسته های حمایتی و اقتصادی دولت برای آحاد مردم 3- ایجاد 165 خانه بهداشت کارگری در بنگاههای اقتصادی در راستای افزایش بهداشت و سلامت جسمی و روانی کارگران استان 4- افزایش چشمگیر شعبات بانک رفاه کارگران جهت ارائه تسهیلات به کارگران از 4 شعبه به 15 شعبه و ارائه خدمات مکانیزه- همراه بانک- اینترنت غیرحضوری- پرداخت بدون کارت در ATM ها- ارائه خدمات غیرحضوری جهت پرداخت حق بیمه کارفرمایان- اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی- بهین یاب- سامانه کارا- پذیرش عاملیت فاینانس خط 2 شهری (قطار شهری)

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید