نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

7) توسعه بخش پیوند اعضا در استان آذربایجان شرقی

افتتاح مرکز جامع پیوند اعضا باحضور معاون اول محترم رئیس جمهور در مرکز آموزشی ودرمانی امام رضا(ع) تبریز، تشکیل انجمن پیوند اعضای ایرانیان شعبه آذربایجان شرقی، انجام 1000 پیوند کلیه، 100 پیوند مغز استخوان،  3 پیوند قلب،  5 پیوند کبد و پیوندهای ویژه اعم از انجام پیوند دست قطع شده در حادثه حین کار، ازجمله افتخارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز است که در طول40 سال عمر بابرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بعد از پیروزی شکوهمندانه انقلاب اسلامی شاهد آن بوده ایم.

افتتاح مرکز جامع پیوند اعضا باحضور معاون اول محترم رئیس جمهور در مرکز آموزشی ودرمانی امام رضا(ع) تبریز، تشکیل انجمن پیوند اعضای ایرانیان شعبه آذربایجان شرقی، انجام 1000 پیوند کلیه، 100 پیوند مغز استخوان،  3 پیوند قلب،  5 پیوند کبد و پیوندهای ویژه اعم از انجام پیوند دست قطع شده در حادثه حین کار، ازجمله افتخارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز است که در طول40 سال عمر بابرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بعد از پیروزی شکوهمندانه انقلاب اسلامی شاهد آن بوده ایم.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید