نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

مترو تبریز

نوع دستاورد : شهرستانی
تاریخ افتتاح :
محدوده : تبریز

شهرک خاوران

نوع دستاورد : شهرستانی
تاریخ افتتاح :
محدوده : تبریز
X
عنوان دستاورد را جستجو کنید