نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

پوشش جمعیتی نزدیک به 100 درصد استان در دریافت شبکه های تلویزیونی و رادیویی با افزایش تعداد فرستنده ها و ایجاد زیرساخت سیگنال رسانی زمینی

سازمان : صدا و سیما

      در زمان پیروزی انقلاب، تلویزیون تبریز با 14 فرستنده آن هم فقط در مرکز استان فعال بوده که درصد ناچیزی از شهروندان از برنامه های محدود آن بهره می بردند. هم اکنون حدود 98 درصد جمعیت استان امکان دریافت شبکه­های تلویزیونی و رادیویی را از طریق آنالوگ و دیجیتال و FM دارند. در حال حاضر 443 ایستگاه تلویزیونی با 252 فرستنده دیجیتال و 732 فرستنده آنالوگ سیگنال رسانی را انجام می دهند. در سیگنال رسانی رادیویی هم قبل از انقلاب فقط دو ایستگاه رادیویی (الوار و بناب) فعالیت می کرد که هم اکنون با احداث، راه اندازی و توسعه فرستنده­های پرقدرت و متوسط قدرت آذرشهر، میانه، کلیبر و جلفا با 12 فرستنده ضریب پوشش صدای جمهوری اسلامی ایران در سطح استان به 100 درصد نزدیک شده است.  اوایل انقلاب شبکه های یک و دو  با سیگنال رسانی  زمینی  از تهران به مراکز ارسال می شد و یک خط هم به عنوان «خط برگشتی» برای ارسال تصاویر فقط یک شبکه، بین مراکز آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی، مهاباد، زنجان و قزوین آنهم به صورت مشترک اختصاص یافته بود که به صورت نوبتی انجام می شد. اما در حال حاضر، سیگنال رسانی  با ظرفیت 155MBIT (STM-1) بین تهران و تبریز به صورت مستقل و بدون محدودیت برقرار می باشد. همچنین از این ظرفیت می توان برای برقراری ارتباط زنده با تمامی مراکز استان ها استفاده کرد.

      در زمان پیروزی انقلاب، تلویزیون تبریز با 14 فرستنده آن هم فقط در مرکز استان فعال بوده که درصد ناچیزی از شهروندان از برنامه های محدود آن بهره می بردند. هم اکنون حدود 98 درصد جمعیت استان امکان دریافت شبکه­های تلویزیونی و رادیویی را از طریق آنالوگ و دیجیتال و FM دارند. در حال حاضر 443 ایستگاه تلویزیونی با 252 فرستنده دیجیتال و 732 فرستنده آنالوگ سیگنال رسانی را انجام می دهند. در سیگنال رسانی رادیویی هم قبل از انقلاب فقط دو ایستگاه رادیویی (الوار و بناب) فعالیت می کرد که هم اکنون با احداث، راه اندازی و توسعه فرستنده­های پرقدرت و متوسط قدرت آذرشهر، میانه، کلیبر و جلفا با 12 فرستنده ضریب پوشش صدای جمهوری اسلامی ایران در سطح استان به 100 درصد نزدیک شده است.  اوایل انقلاب شبکه های یک و دو  با سیگنال رسانی  زمینی  از تهران به مراکز ارسال می شد و یک خط هم به عنوان «خط برگشتی» برای ارسال تصاویر فقط یک شبکه، بین مراکز آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی، مهاباد، زنجان و قزوین آنهم به صورت مشترک اختصاص یافته بود که به صورت نوبتی انجام می شد. اما در حال حاضر، سیگنال رسانی  با ظرفیت 155MBIT (STM-1) بین تهران و تبریز به صورت مستقل و بدون محدودیت برقرار می باشد. همچنین از این ظرفیت می توان برای برقراری ارتباط زنده با تمامی مراکز استان ها استفاده کرد.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید