نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

راه اندازی سامانه ی ماهواره ای(آپلینک) و طراحی، تجهیز و راه اندازی سامانه ماهواره ای جمع آوری اخبار(SNG) و واحد سیار رادیویی

سازمان : صدا و سیما

              در سال 1387 سیگنال رسانی شبکه های استانی سهند و سبلان به صورت ماهواره ای از صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی با راه اندازی سامانه آپلینک برقرار شد. با استقرار این سامانه امکان ارسال و دریافت سیگنال های صدا و تصویر هر دو شبکه ی سهند و سبلان  ایجاد شده است.  در سال 1389 صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی با تکیه بر توان مهندسان فنی خود موفق شد واحد سیار رادیویی را طراحی، تجهیز و راه اندازی کند. با راه اندازی این واحد میزان حضور برنامه های رادیویی در خارج از استودیو افزایش چشمگیری یافت. همچنین  در سال 1393 به همت همکاران واحد ارتباطات زمینی و ماهواره ای مرکز، سیستم SNG راه اندازی و بکارگیری شد. با این سامانه امکان ارسال و دریافت تصاویر از هر نقطه به ماهواره و فرکانس مشخص فراهم شده است.

              در سال 1387 سیگنال رسانی شبکه های استانی سهند و سبلان به صورت ماهواره ای از صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی با راه اندازی سامانه آپلینک برقرار شد. با استقرار این سامانه امکان ارسال و دریافت سیگنال های صدا و تصویر هر دو شبکه ی سهند و سبلان  ایجاد شده است.  در سال 1389 صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی با تکیه بر توان مهندسان فنی خود موفق شد واحد سیار رادیویی را طراحی، تجهیز و راه اندازی کند. با راه اندازی این واحد میزان حضور برنامه های رادیویی در خارج از استودیو افزایش چشمگیری یافت. همچنین  در سال 1393 به همت همکاران واحد ارتباطات زمینی و ماهواره ای مرکز، سیستم SNG راه اندازی و بکارگیری شد. با این سامانه امکان ارسال و دریافت تصاویر از هر نقطه به ماهواره و فرکانس مشخص فراهم شده است.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید