نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

راه اندازی اتوماسیون صدا و تصویر

سازمان : صدا و سیما

      با هدف حذف نوار و حرکت به سمت « TAPELESS» و  سرعت بخشیدن به فرایند انتقال پیام، اتوماسیون های صدا و تصویر  با تکنولوژی کاملا  بومی توسط شرکت های  داخلی راه اندازی شده است. با استفاده از این سامانه ها علاوه بر حذف دستگاه های قدیمی، تمام بسته های صوتی و تصویری به صورت فایل درآمده و تمام مراحل پس از تولید  به صورت رایانه ای اجرا می شود.

      با هدف حذف نوار و حرکت به سمت « TAPELESS» و  سرعت بخشیدن به فرایند انتقال پیام، اتوماسیون های صدا و تصویر  با تکنولوژی کاملا  بومی توسط شرکت های  داخلی راه اندازی شده است. با استفاده از این سامانه ها علاوه بر حذف دستگاه های قدیمی، تمام بسته های صوتی و تصویری به صورت فایل درآمده و تمام مراحل پس از تولید  به صورت رایانه ای اجرا می شود.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید