نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

تاسیس رادیو برون مرزی تبریز

سازمان : صدا و سیما

        رادیو برون مرزی تبریز در سال 1362 با هدف اطلاع رسانی صحیح و انتقال پیامهای ارزشمند انقلاب اسلامی به منطقه قفقاز، آسیای میانه و جمهوری آذربایجان راه اندازی شد. این رادیوی برون مرزی که با پخش نیم ساعت برنامه در روز آغاز به کار کرده بود تا سال 92 روزانه 3 ساعت و نیم پخش داشته است. در حال حاضر( سال 1397) این رادیو روزانه 8 ساعت برنامه تولید و پخش کرده و در فضای مجازی نیز حضور موثری دارد.

        رادیو برون مرزی تبریز در سال 1362 با هدف اطلاع رسانی صحیح و انتقال پیامهای ارزشمند انقلاب اسلامی به منطقه قفقاز، آسیای میانه و جمهوری آذربایجان راه اندازی شد. این رادیوی برون مرزی که با پخش نیم ساعت برنامه در روز آغاز به کار کرده بود تا سال 92 روزانه 3 ساعت و نیم پخش داشته است. در حال حاضر( سال 1397) این رادیو روزانه 8 ساعت برنامه تولید و پخش کرده و در فضای مجازی نیز حضور موثری دارد.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید