نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

4) افزایش امکانات فوق برنامه ای و دانشجویی فرهنگی دانشگاه در 40 سال از عمر انقلاب

افزایش تعداد کانونها و تشکلهای دانشجویی از 3 به 45، افزایش تعداد نشریات دانشجویی مجوزدار از 2 به 53، افزایش تعداد سالن های اجتماعات با ظرفیت بالای 100 نفر از 0 به  9 ،  افزایش ظرفیت خوابگاه های دانشجویی از 250 به 5800 ، افزایش ظرفیت سلف سرویس دانشجویی(غذاخوری) از 0 نفربه 5000، افزایش تعداد سالنهای ورزشی از 0 به 6 سالن از دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز در طول سالهای 57 تا 97 و عمر 40 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

افزایش تعداد کانونها و تشکلهای دانشجویی از 3 به 45، افزایش تعداد نشریات دانشجویی مجوزدار از 2 به 53، افزایش تعداد سالن های اجتماعات با ظرفیت بالای 100 نفر از 0 به  9 ،  افزایش ظرفیت خوابگاه های دانشجویی از 250 به 5800 ، افزایش ظرفیت سلف سرویس دانشجویی(غذاخوری) از 0 نفربه 5000، افزایش تعداد سالنهای ورزشی از 0 به 6 سالن از دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز در طول سالهای 57 تا 97 و عمر 40 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید