نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

5) ساخت مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستانها با اولویت مناطق محروم و شهرستانها

در حیطه درمان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز توفیقات چشمگیری در مقایسه با شاخصهای کشوری داشته است؛ پیگیری احداث و افتتاح چندین بیمارستان، اخذ مجوز ساخت بیمارستانهای جدید و توسعه تختهای بیمارستانی، ایجاد و توسعه بخشهای فوق تخصصی از مصادیق عملکرد در حوزه درمان استان است و در کیفی شدن خدمات درمانی نقش شایانی داشته. ارتقای نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت(درهزار) از 0.97 به 1.63 از دستاوردهای دانشگاه در حوزه بیمارستان سازی می باشد. بیمارستان امام رضا(ع) تبریز، بیمارستان برکت میانه، بیمارستان امام خمینی (ره) سراب ، بیمارستان عالی نسب، بیمارستان الغدیر، بیمارستان فجر، بیمارستان شهدای تبریز، بیمارستان محلاتی، بیمارستان سجاد، بیمارستان سوختگی سینا، بیمارستان جامع زنان الزهرا،(س)، بیمارستان کودکان مردانی آذر، بیمارستان جامع سرطان مردانی آذر بیمارستان امام حسین(ع) هریس و... از جمله بیمارستانهای ساخته شده بعد از انقلاب اسلامی است .

در حیطه درمان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز توفیقات چشمگیری در مقایسه با شاخصهای کشوری داشته است؛ پیگیری احداث و افتتاح چندین بیمارستان، اخذ مجوز ساخت بیمارستانهای جدید و توسعه تختهای بیمارستانی، ایجاد و توسعه بخشهای فوق تخصصی از مصادیق عملکرد در حوزه درمان استان است و در کیفی شدن خدمات درمانی نقش شایانی داشته. ارتقای نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت(درهزار) از 0.97 به 1.63 از دستاوردهای دانشگاه در حوزه بیمارستان سازی می باشد. بیمارستان امام رضا(ع) تبریز، بیمارستان برکت میانه، بیمارستان امام خمینی (ره) سراب ، بیمارستان عالی نسب، بیمارستان الغدیر، بیمارستان فجر، بیمارستان شهدای تبریز، بیمارستان محلاتی، بیمارستان سجاد، بیمارستان سوختگی سینا، بیمارستان جامع زنان الزهرا،(س)، بیمارستان کودکان مردانی آذر، بیمارستان جامع سرطان مردانی آذر بیمارستان امام حسین(ع) هریس و... از جمله بیمارستانهای ساخته شده بعد از انقلاب اسلامی است .

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید