نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

9) گسترش خدمات اورژانس جاده ای و درون شهری در استان

در طول 40 سال از عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، خدمات اورژانس و فوریتهای پزشکی ارتقاء کمی و کیفی شایسته ای داشته است؛ ایجاد پایگاههای متعدد درون شهری و جاده ای در طول سالهای بعد از انقلاب و  افزایش 150 دستگاه آمبولانس پیشرفته و دو برابر کردن تعداد آمبولانسهای ناوگان اورژانس، تجهیز اورژانس با اتوبوس آمبولانس و موتورلانس و توسعه پایگاه امداد هوایی از 0 به 3  در سالهای اخیر موجب رضایت مندی مردم از کیفیت و این خدمات اجتماعی شده است، با وجود اینکه سرعت عمل نیروهای اورژانس برای حضور در صحنه مطابق با استانداردهای جهانی است ولی، اجرای طرح بزرگ " اورژانس یار" در مدارس و آموزش امداد و نجات به دانش آموزان در شهر اولین ها از ابتکارات و نوآوریهای استان بود که جنبه ملی به خود گرفت. اورژانس استان در طول این 40 سال چنان قدرتمند شده است که اورژانس کشور برای پوشش امداد رسانی مناطق زلزله زده غرب کشور در اولین ساعات بروز زلزله و ارایه خدمت به  زائرین  اربعین حسینی در ایران و عراق و چندین ماموریت کلان کشوری از توان آن بهره گرفته است.

در طول 40 سال از عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، خدمات اورژانس و فوریتهای پزشکی ارتقاء کمی و کیفی شایسته ای داشته است؛ ایجاد پایگاههای متعدد درون شهری و جاده ای در طول سالهای بعد از انقلاب و  افزایش 150 دستگاه آمبولانس پیشرفته و دو برابر کردن تعداد آمبولانسهای ناوگان اورژانس، تجهیز اورژانس با اتوبوس آمبولانس و موتورلانس و توسعه پایگاه امداد هوایی از 0 به 3  در سالهای اخیر موجب رضایت مندی مردم از کیفیت و این خدمات اجتماعی شده است، با وجود اینکه سرعت عمل نیروهای اورژانس برای حضور در صحنه مطابق با استانداردهای جهانی است ولی، اجرای طرح بزرگ " اورژانس یار" در مدارس و آموزش امداد و نجات به دانش آموزان در شهر اولین ها از ابتکارات و نوآوریهای استان بود که جنبه ملی به خود گرفت. اورژانس استان در طول این 40 سال چنان قدرتمند شده است که اورژانس کشور برای پوشش امداد رسانی مناطق زلزله زده غرب کشور در اولین ساعات بروز زلزله و ارایه خدمت به  زائرین  اربعین حسینی در ایران و عراق و چندین ماموریت کلان کشوری از توان آن بهره گرفته است.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید