نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

نمایشگاه دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی ایران در تبریز گشایش یافت

نمایشگاه دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی ایران در تبریز گشایش یافت

این نمایشگاه از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۹ در مصلی امام خمینی(ره) تبریز برپا شده است. در حاشیه این نمایشگاه از نشریه اهم دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در آذربایجان شرقی رونمایی شد.

نمایشگاه دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی ایران در تبریز گشایش یافت

این نمایشگاه از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۹ در مصلی امام خمینی(ره) تبریز برپا شده است. در حاشیه این نمایشگاه از نشریه اهم دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در آذربایجان شرقی رونمایی شد.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید